ABF Solvejen / Historie og økonomi

Historie og økonomi

Andelsboligforeningen blev stiftet i 1986, og boligerne stod klar til indflytning i oktober 1987. Da der i 1986 blev givet tilladelse til at bygge 10 statsstøttede andelsboliger, blev de solgt så hurtigt, at byrådet gav tilladelse til at bygge yderligere 2 boliger. Andelsboligforeningen Solvejen kom derved til at bestå af 6 andele på 80 m2 og 6 andele på 110 m2.
 
Andelsboligforeningen blev dannet på baggrund af en statslig kvoteordning, hvor kommunerne fik en del af kvoten til oprettelse af statsstøttede andels-boligforeninger. Statsstøtten blev givet til renteudgifterne på prioritetslån.
Dette oprindelige statsstøttede lån blev betalt ud i juni 2012, og vi har optaget et nyt 30 årigt lån hos Nykredit med en fast rente på 4% uden statsstøtte til renteudgifterne.
 
Vi har en sund økonomi og hensætter årligt 100.000 kr. til den  fremtidige vedligeholdelse.
Andelskronen er fastholdt på 2006 niveau, og har ikke været påvirket af uroen på boligmarkedet.
Den månedlige boligafgift ligger i 2018 mellem 3070,- og 3624,- afhængigt af andelens størrelse.