ABF Solvejen / Historie og økonomi

Historie og økonomi

Andelsboligforeningen blev stiftet i 1986, og boligerne stod klar til indflytning i oktober 1987. Da der i 1986 blev givet tilladelse til at bygge 10 statsstøttede andelsboliger, blev de solgt så hurtigt, at byrådet gav tilladelse til at bygge yderligere 2 boliger. Andelsboligforeningen Solvejen kom derved til at bestå af 6 andele på 80 m2 og 6 andele på 110 m2.
 
Andelsboligforeningen blev dannet på baggrund af en statslig kvoteordning, hvor kommunerne fik en del af kvoten til oprettelse af statsstøttede andels-boligforeninger. Statsstøtten blev givet til renteudgifterne på prioritetslån.
Dette oprindelige statsstøttede lån blev betalt ud i febuar 2023, og vi har optaget et nyt 30 årigt fastforrentet lån hos Nykredit.
 
Vi har en sund økonomi og hensætter ca. 100.000 kr. årligt til den fremtidige vedligeholdelse. Andelskronen er fastholdt på 206 niveau. 
 
Den månedlige boligafgift ligger i 2024 mellem 3760,- og 4460,- afhængigt af andelens størrelse.