ABF Solvejen / Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

Indvendig vedligeholdelse

Al den indvendige vedligeholdelse og renovering af boligen samt haven påhviler den enkelte andelshaver.
 
Udvendig vedligeholdelse
Den udvendige vedligeholdelse af ejendommen påhviler andelsboligforeningen.
 
Vi udfører i fællesskab den type vedligeholdelse, man som amatør kan foretage sig på boligforeningens fællesareal., men alle større opgaver overlader vi til professionelle håndværkere, ligesom vi betaler en havemand for klipning af græs og hæk på fællesarealet og rensning af tagrender. En vognmand foretager snerydning på vejen.

Meget af det arbejde vi selv påtager os laves på 2 årlige arbejdsdage, hvor alle forventes at møde op. Vi arbejder i passende tempo, snakker og hygger os med fælles frokost.